Towarzystwo Kultury Polskiej działa na terenie miasta Edmonton ale współpracuje z podobnymi organizacjami w Calgary i Vancouver. Naszym celem jest popieranie polskiej kultury, języka, tradycji i obyczajów. Szczególną uwagę przywiązujemy do rozwoju polskiego szkolnictwa i polonistyki uniwersyteckiej. Organizujemy spotkania literackie, muzyczne, filmowe, a także wystawy sztuki artystów polskich i polonijnych. Tym sposobem staramy się przybliżyć społeczeństwu kanadyjskiemu wszystko to, co w kulturze polskiej może być interesujące, wartościowe i godne zaprezentowania.

Mamy nadzieję, że nasza strona internetowa będzie dla Państwa dobrym źródłem informacji o naszej działalności i pozwoli na wybranie interesujących imprez w nadchodzącym sezonie.

 

 

President:    Elzbieta Sawicka  elsaw20 II @gmail.com

1st Vice President:    Bogdan Konikowski  polskieradio@artiza.com

2nd Vice President: Tatiana Warszynski  warszynski.tatiana@gmail.com

Treasurer:      Katarzyna Tomczak  ktomczak.pcs@grnail.com

Secretary:     Gabriel Budzinski   gbud@telus.net

Directors at large:   Piotr Grella-Mozejko   piotrgm@shaw.ca ,     John Tomczak   zhp@telus.net