40-th Anniversary of Polish Culture Society of Edmonton40 lat minęło…

We would like to celebrate the 40th anniversary of the Polish Culture Society with all our members and participants to our many events. That is why we are putting out a call for photographs that remind you or embody experiences from our many events.

Feel free to email the photographs to our email address. Or you can send the originals to:

PO BOX 52125 Edmonton, AB T6G 2T5, Canada
(tel.: 780 437 01 28)

 Szanowni Państwo, w tym roku przypada 40. rocznica istnienia Towarzystwa KulturyPolskiej w Edmonton. Lata te obfitowały w spektakularne, ważne, interesujące i pamiętnewydarzenia, po których pozostały z pewnością w Państwa zbiorach fotograficzne pamiątki. Zarząd TKP, przygotowując uroczystości rocznicowe, (czerwiec 2011 r.), na miaręjulileuszu, pragnie wyeksponować te fotografie, jako wspaniałe dziedzictwo,dokumentację i pamiatkę po działaniach wielu ludzi, oddanych dziełu propagowaniakultury polskiej na kanadyjskiej ziemi.Dlatego zwracamy się z serdeczną prośbą do Wszystkich, którzy dysponują takimi fotografiami i chcieliby się tym sposobem włączyć w przygotowania rocznicowe,o nadsyłanie ich na adres e-mailowy TKP w wersji elektronicznej lub oryginały na adres korespondencyjny :
PO BOX 52125 Edmonton, AB T6G 2T5, Canada
(tel. kontaktowy: 780 437 01 28)
Materiały prosimy nadsyłać do dnia 15 kwietnia br.Pragniemy zapewnić, że wszystkie wykorzystane przez TKP zdjęcia zostaną opatrzonenazwiskiem właściciela (chyba że pragnąłby on pozostać anonimowy), a oryginałyzwrócone.
*Rok 2011 ogłoszony został przez UNESCO Rokiem polskiego noblisty – CzesławaMiłosza. TKP przygotowuje z tej okazji, jako jeden z punktów jesiennego FestiwaluKultury Polskiej, multimedialną imprezę pt. „Czesław Miłosz – obywatel świata”.Ważną jej częścią będzie wystawa fotografii miejsc związanych z Noblistą,dokumentująca wizualnie Jego długą życiową wędrówkę – w czasie i przestrzeni.
Czesław Miłosz swego czasu zawitał także do Edmonton, zwracamy się zatemz serdeczną prośbą do Wszystkich, którzy dysponują dokumentującymi tę wizytęfotografiami oraz ewentualnie innymi, z innych etapów życia Poety, o nadsyłanie ichna adres e-mailowy TKP w wersji elektronicznej luboryginały na adres korespondencyjny: PO BOX 52125Edmonton, ABT6G 2T5, Canada
(tel. kontaktowy: 780 437 01 28)
Jeszcze raz pragniemy zapewnić, że wszystkie wykorzystane przez TKP zdjecia zostanąopatrzone nazwiskiem właściciela (chyba że pragnąłby on pozostać anonimowy),a oryginały zwrócone.

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.