Kontakt

Adres

PO BOX 52125
Edmonton, AB
T6G 2T5, Canada

Skontaktuj się z nami:

780.732.3599

President:    Elzbieta Sawicka  elsaw2011 @gmail.com

1st Vice President:    Bogdan Konikowski  polskieradio@artiza.com

2nd Vice President: Tatiana Warszynski  warszynski.tatiana@gmail.com

Treasurer:      Katarzyna Tomczak  ktomczak.pcs@grnail.com

Secretary:     Gabriel Budzinski   gbud@telus.net   

Secretary-correspondence:  Jan Tereszczenko:   teko@shaw.ca 

Directors at large:  

John Tomczak:   zhp@telus.net

Aleksandra Janowicz:  Aleksandra.janowicz@gmail.com

Monika Cox:  coxmonika@gmail.com