40 lat minęło jak jeden dzien.40 lat minęło jak jeden dzien.

To słowa popularnej piosenki w wykonaniu Andrzeja Rosiewicza, która towarzyszyła rocznicowym uroczystościom Towarzystwa Kultury Polskiej w Edmonton, które ma już 40 lat. Ta wyjątkowa okoliczność została uczczona uroczystym bankietem, który odbył się 5 czerwca 2011 r. w Domu Polskim. Wśród dostojnych gości na bankiecie znaleźli się miedzy innymi: Stephan Mandel, burmistrz Edmontonu, John Szumlas, konsul honorowy RP w Edmonton i Halina Madej, wiceprezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Okręg Alberta. Tę uroczystość zaszczycili swoja obecnością i występem wspaniali goście w osobach: Anna Domańska, fortepian, Tatiana Warszyńska, skrzypce, Maja Budzińska skrzypce i zespól taneczny „Polonez” a Wszystkich dostojnych gości i ponad 300 osób na sali powitała Joanna Ciapka-Sangster, obecna prezeska Towarzystwa.
Role konferansjerów pełnili Izabella Common i Bogdan Konikowski. W czasie bankietu pokazano multimedialną prezentację, która przedstawiła bogatą działalność Towarzystwa.
Na przestrzeni 40 lat, Towarzystwo włożyło ogromny wkład w życie kulturalne nie tylko społeczności polonijnej, ale również imponujący wkład w życie kulturalne miasta i prowincji. Do sukcesów Towarzystwa przyczyniła się również współpraca z podobnymi organizacjami w Calgary i Vancouver, a także z organizacjami i instytucjami akademickimi w Kanadzie i poza jej granicami. Towarzystwo Kultury Polskiej w Edmonton spełnia rolę organizacji integrującej ludzi rozmiłowanych w Kulturze Polskiej i manifestujących to aktem przynależności do jednoczącej ich organizacji. Towarzystwo jednocząc artystów malarzy, muzyków, miłośników literatury i wszystkich zamiłowanych w pięknej, i jakże bogatej kulturze polskiej, ubogaca różnorodną działalność Towarzystwa, a w tym samym poszerza zainteresowania kulturalno-naukowe i horyzonty intelektualne ich odbiorców .
Głównym celem Towarzystwa Kultury Polskiej jest ochrona, promowanie i rozwój kultury polskiej, tradycji, języka i obyczajów w bogatej mozaice kanadyjskiej wielokulturowosci. Troską Towarzystwa jest tutaj wspieranie polskich szkół i inicjatyw artystycznych wśród młodzieży.

Działalność Towarzystwa, to organizowanie festiwali, koncertów, wystaw, pokazywanie polskich filmów, poezji i innych, które zawsze osiągają zamierzony cel w przyciąganiu uwagi zarówno polskich i kanadyjskich intelektualistów, jak również kanadyjskich artystów, i publiczności w ogóle .
Integralna częścią działalności Towarzystwa stały się coroczne Dni Kultury Polskiej w Edmonton. Towarzystwu z powodzeniem udało się ukazać to, co najlepsze w kulturze polskiej i wprowadzić w główny nurt codziennego, kulturowego życia w tej części Kanady. A tym najlepszym przykładem tutaj mogą być niezapomniane wydarzenia „Chopin 2010” związane z życiem i twórczością Fryderyka Chopina z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Wielkiego Polskiego Kompozytora.
Koncerty muzyki Chopina były w wykonaniu wspaniałych wirtuozów i spotykały się z fascynującym przyjęciem przez publiczność.
Organizacja tej imprezy była ogromnym przedsięwzięciem , co było rzeczą bez precedensu w historii Towarzystwa, a jej sukces byłby niemożliwy bez pasji wielu wolontariuszy, którzy poświęcili wiele godzin aby zapewnić, że ta inicjatywa Towarzystwa będzie wielkim sukcesem. Wydarzenie, które dostarczyło tak wiele pięknych wrażeń i wzruszeń znajduje się w opracowanej publikacji. „Chopin 2010 Alberta”
Bankiet to również okazja do podziękowania wieloletnim członkom i wolontariuszom za ich trud i pomoc w rozwoju pozytywnego wizerunku Towarzystwa. Wielu członków Towarzystwa otrzymało zaszczytne wyróżnienia.
Życzeniom od gości nie było końca, którzy składali gorące gratulacje i życzenia dalszej wspanialej działalności, nie szczędzono wiele miłych słów dla członków Towarzystwa, którzy na przestrzeni wielu lat dokonali tak wielu, pięknych osiągnięć i wspólnie przeżytych radości. Goście wyrażali uznanie za 40 lat wspanialej działalności, życzono wiele sukcesów na przyszłość. Na ręce prezeski Towarzystwa przekazano okolicznościowe plakietki i upominki.
Dziś, patrząc wstecz nie sposób nie docenić ogromnego dorobku twórczego członków Towarzystwa Kultury Polskiej w Edmonton, którzy z tej rocznicowej okazji zasługują na najwyższe słowa uznania i podziękowania.

Zygmunt CynarTo słowa popularnej piosenki w wykonaniu Andrzeja Rosiewicza, która towarzyszyła rocznicowym uroczystościom Towarzystwa Kultury Polskiej w Edmonton, które ma już 40 lat. Ta wyjątkowa okoliczność została uczczona uroczystym bankietem, który odbył się 5 czerwca 2011 r. w Domu Polskim. Wśród dostojnych gości na bankiecie znaleźli się miedzy innymi: Stephan Mandel, burmistrz Edmontonu, John Szumlas, konsul honorowy RP w Edmonton i Halina Madej, wiceprezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Okręg Alberta. Tę uroczystość zaszczycili swoja obecnością i występem wspaniali goście w osobach: Anna Domańska, fortepian, Tatiana Warszyńska, skrzypce, Maja Budzińska skrzypce i zespól taneczny „Polonez” a Wszystkich dostojnych gości i ponad 300 osób na sali powitała Joanna Ciapka-Sangster, obecna prezeska Towarzystwa.
Role konferansjerów pełnili Izabella Common i Bogdan Konikowski. W czasie bankietu pokazano multimedialną prezentację, która przedstawiła bogatą działalność Towarzystwa.
Na przestrzeni 40 lat, Towarzystwo włożyło ogromny wkład w życie kulturalne nie tylko społeczności polonijnej, ale również imponujący wkład w życie kulturalne miasta i prowincji. Do sukcesów Towarzystwa przyczyniła się również współpraca z podobnymi organizacjami w Calgary i Vancouver, a także z organizacjami i instytucjami akademickimi w Kanadzie i poza jej granicami. Towarzystwo Kultury Polskiej w Edmonton spełnia rolę organizacji integrującej ludzi rozmiłowanych w Kulturze Polskiej i manifestujących to aktem przynależności do jednoczącej ich organizacji. Towarzystwo jednocząc artystów malarzy, muzyków, miłośników literatury i wszystkich zamiłowanych w pięknej, i jakże bogatej kulturze polskiej, ubogaca różnorodną działalność Towarzystwa, a w tym samym poszerza zainteresowania kulturalno-naukowe i horyzonty intelektualne ich odbiorców .
Głównym celem Towarzystwa Kultury Polskiej jest ochrona, promowanie i rozwój kultury polskiej, tradycji, języka i obyczajów w bogatej mozaice kanadyjskiej wielokulturowosci. Troską Towarzystwa jest tutaj wspieranie polskich szkół i inicjatyw artystycznych wśród młodzieży.

Działalność Towarzystwa, to organizowanie festiwali, koncertów, wystaw, pokazywanie polskich filmów, poezji i innych, które zawsze osiągają zamierzony cel w przyciąganiu uwagi zarówno polskich i kanadyjskich intelektualistów, jak również kanadyjskich artystów, i publiczności w ogóle .
Integralna częścią działalności Towarzystwa stały się coroczne Dni Kultury Polskiej w Edmonton. Towarzystwu z powodzeniem udało się ukazać to, co najlepsze w kulturze polskiej i wprowadzić w główny nurt codziennego, kulturowego życia w tej części Kanady. A tym najlepszym przykładem tutaj mogą być niezapomniane wydarzenia „Chopin 2010” związane z życiem i twórczością Fryderyka Chopina z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Wielkiego Polskiego Kompozytora.
Koncerty muzyki Chopina były w wykonaniu wspaniałych wirtuozów i spotykały się z fascynującym przyjęciem przez publiczność.
Organizacja tej imprezy była ogromnym przedsięwzięciem , co było rzeczą bez precedensu w historii Towarzystwa, a jej sukces byłby niemożliwy bez pasji wielu wolontariuszy, którzy poświęcili wiele godzin aby zapewnić, że ta inicjatywa Towarzystwa będzie wielkim sukcesem. Wydarzenie, które dostarczyło tak wiele pięknych wrażeń i wzruszeń znajduje się w opracowanej publikacji. „Chopin 2010 Alberta”
Bankiet to również okazja do podziękowania wieloletnim członkom i wolontariuszom za ich trud i pomoc w rozwoju pozytywnego wizerunku Towarzystwa. Wielu członków Towarzystwa otrzymało zaszczytne wyróżnienia.
Życzeniom od gości nie było końca, którzy składali gorące gratulacje i życzenia dalszej wspanialej działalności, nie szczędzono wiele miłych słów dla członków Towarzystwa, którzy na przestrzeni wielu lat dokonali tak wielu, pięknych osiągnięć i wspólnie przeżytych radości. Goście wyrażali uznanie za 40 lat wspanialej działalności, życzono wiele sukcesów na przyszłość. Na ręce prezeski Towarzystwa przekazano okolicznościowe plakietki i upominki.
Dziś, patrząc wstecz nie sposób nie docenić ogromnego dorobku twórczego członków Towarzystwa Kultury Polskiej w Edmonton, którzy z tej rocznicowej okazji zasługują na najwyższe słowa uznania i podziękowania.

Zygmunt Cynar

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.